Gestaltterapeut Sigrid Thorsheim Flåt i Mandal og Oslo

Sigrid Thorsheim Flåt er gestaltterapeut i Mandal og Oslo. Hennes firma heter Subvecto. Du kan kontakte Sigrid på telefon eller e-post for å bestille time. Du trenger ikke henvisning fra lege. Som praktiserende terapeut går hun selv i veiledning. Det er en viktig del av det å komme så tett innpå mennesker i forskjellige livssituasjoner.

Som terapeut har hun taushetsplikt og er underlagt FGT (Forening for Gestaltterapeuter) sine etiske regler.

Sigrid Thorsheim Flåt holder kurs innen forskjellige tema, som "Hvem tror du egentlig du er", temaer innen fosterbarns utvikling, møte mellom mennesker, ol.