Småfolk - et terapeutisk verktøy

Allerede for over femti år siden brukt den kjente terapeuten Virginia Satir figurer i sitt terapeutiske arbeid. Mange andre har siden utviklet sine typer som egner seg til deres bruk.

Jeg kjente behov for å skape mine egne Småfolk, og utviklet deretter den gestaltiske måten å jobbe med disse på. Disse har vært gode støttespillere, og synliggjørere i mitt arbeid. Da mine kolleger også fattet interesse for disse, startet jeg å produsere Småfolk for salg. Småfolk er et terapeutisk verktøy som synliggjør relasjoner og sosialt nettverk.

Hver enkelt figur er hånddreid i bjørk eller bøk, og de er produsert i en VTA (varig tilrettelagt arbeid) bedrift i Mandal. En arbeidsplass som er tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede.

Hver terapeut utvikler sin egen unike måte å jobbe med Småfolk på i hver enkelt situasjon. Småfolk ble presentert i tidsskriftet "Gestaltterapeuten", og artikkelen kan du lese i undermenyen Artikkel om Småfolk og på denne siden kan du lese enkelte referanser. Artikkelen om Småfolk fra tidsskriftet Gestaltterapeuten kan du lese som PDF-fil, og da kan du også lagre den etter at den er åpnet.