Andre om Småfolk

Jeg arbeider på Senter mot seksuelle overgrep i Kristiansand, og Småfolket er ofte min kloke medvandrere i møte med brukere av senteret. De kan være "døråpnere" og medfortellere i det livet du lever. De kan også være noen den enkelte kan identifesere seg med og de kan være prosesstartere. Og vet du hva, i mitt virke som gestaltterapeut har jeg opplevd at Småfolket til og med kan bevege store menn!

Raymond Lønberg    

"Småfolk” er veldig nyttige som hjelpemidler i individuelle coachingsamtaler. Konstellasjonsmessig hjelper de i å få et veldig klart innblikk i helhetsbilde. Jeg har også brukt figurene en hel masse i teamsamlinger – de snakker sitt eget språk og gir masse nyttig informasjon! Småfolkene er trofaste assistenter  som er med i alle jobb situasjoner. 

Grete Christoffersen

Nettside

”Småfolk” er et av mine viktigste verktøy i møte med klienter, enten de er barn, ungdom eller voksne. Når klienten setter opp figurene slik familiesystemet og andre relasjoner oppleves, kan vi sammen utforske hvordan dette påvirker klienten, her og nå. Nye erfaringer kan bidra til andre valg og endringer i relasjonene.

Elisabeth Falnes Lund